This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

GRATIS PRØVETRÆNING I ALLE VORES KLUBBER

HVAD ER KRAV MAGA

KRAV MAGA ER ET PRAKTISK, TAKTISK OG MENTALT SYSTEM SOM LÆRER DIG HVORDAN DU FOREBYGGER, HÅNDTERER OG OVERVINDER ALLE TYPER AF TRUSLER OG VOLD. KRAV MAGA KAN TRÆNES AF ALLE UANSET FYSIK, ALDER OG KØN, OG ALLE TEKNIKKER KAN UDFØRES UDEN STØRRE HENSYN TIL BEKLÆDNING, FODTØJ OG ANDRE GENSTANDE UDØVEREN BÆRER.

Krav Maga kendetegnes ved enkle, naturlige og effektive teknikker og løsninger, vi heletiden tester, ændrer og forbedrer, så de tilpasses de trusselsbilleder, vi ser i vores del af verden. Essensen i Krav Maga systemet er effektivt selvforsvar og nærkamp, hvor udøveren trænes i at forsvare sig selv eller andre mod én eller flere bevæbnede eller ubevæbnede angribere. Krav Maga forbereder udøveren på alle tænkelige scenarier og lærer denne at drage nytte af det omgivende miljø. Mentalt beredskab, konflikthåndtering og håndtering af stressrelaterede situationer trænes i vid udstrækning, da disse elementer er essentielle for, at kundskaberne skal kunne fungere i virkligheden (uanset hvilket system man taler om).

Grundlæggende trænes alle udøvere af Krav Maga i de samme teknikker uanset hvilken gren, man befinder sig på (civil, politi, militær eller VIP). Den primære forskel ligger i måden, hvorpå den enkelte situation skal håndteres.

For at kunne deltage i træningen i en KMDK klub skal du have en ren straffeattest. Alle vores instruktører skal udover straffeattesten også aflevere en børneattest fra politiet.

GRADUERING

ELEVER OG INSTRUKTØRER DER TRÆNER UNDER KMDK HAR MULIGHEDEN FOR AT BLIVE GRADUERET. GRADERNE ER TILTÆNKT SOM EN HJÆLP TIL AT GIVE INSIGT I DEN ENKELTES NIVEAU OG KUNNEN INDEN FOR KRAV MAGA, OG BØR IKKE BRUGES TIL AT HÆVDE SIG SELV. FOR NOGLE BRUGES GRADUERINGEN SOM EN VIGTIG MILEPÆL I FORHOLD TIL DERES EGEN PERSOLIGE UDVIKLING.

Vi anvender ikke bælter, og den enkelte grad har ikke noget flot eller spændene navn. For at kunne opnå en grad, skal du have en vis forståelse for de principper vi arbejder ud fra hos KMDK. Derudover skal du passe din træning, have din instruktørs godkendelse og føle dig 100% klar, og ikke mindst bestå din test.

De første 5 grader kaldes Practitioner. De næste 5 kaldes Graduate og de sidste 5 Expert.

For at kunne teste skal eleven opfylde nogle generelle krav for deltagelse i træning, træningspoint, samt en minimum periode mellem hver graduering. Instruktører i KMDK graduerer efter nogle skærpede krav der bl.a indebærer udvidet pensum, deltagelse i særtræning og kurser for instruktører.

Eleven opnår 1point for hvert almindeligt træningspas og 3 point for deltagelse i KMDK workshops på minimum 3 timer.

Vi har listet de grundlæggende krav til hver graduering herunder.

PRACTITIONER 1-5

Du skal have trænet minimum 6 måneder siden du startede til Krav Maga hos en KMDK klub før du kan gå op til en Practitioner test og have minimum 45 point. Kravet gælder også for de efterfølgende Practitioner tests.

Husk at du skal have din instruktørs godkendelse. Til testen skal du være iklædt KMDK T-Shirt, bukser/shorts med KMDK mærke og evt. tidligere gradueringsmærke. 

GRADUATE 1-5

Du skal have trænet minimum 8 måneder siden din sidste test (P5) før du kan gå op til en Graduate test og have minimum 60 point. Kravet gælder også for de efterfølgende Graduate tests.

Husk at du skal have din instruktørs godkendelse. Til testen skal du være iklædt KMDK T-Shirt, bukser/shorts med KMDK mærke og evt. tidligere gradueringsmærke. 

EXPERT 1-5

Du skal have trænet minimum 2 år siden din sidste test (G5) før du kan gå op til en Expert test og have minimum 200 point. Kravet gælder også for de efterfølgende Expert tests.

Husk at du skal have din instruktørs godkendelse. Til testen skal du være iklædt KMDK T-Shirt, bukser/shorts med KMDK mærke og evt. tidligere gradueringsmærke. 

Kurv

No more products available for purchase

Din kurv er tom